Seminar Pascasiswazah 15/2007

Pada 7 November 2007, dua orang calon sarjana sastera di bawah seliaan bersama Dr. Ismail Ali dan En. Baszley Bee Basrah Bee (Program Sejarah) telah membentang proposal penyelidikan. Sdri. Suriati Hj Biru dengan usulan “Pencerobohan nelayan asing di kawasan perairan Sabah”; dan Sdri. Sumarni Tahir dengan proposal “Penggunaan pukat tunda dan pukat jerut dan kesannya kepada sosio-ekonomi penduduk”.

Seperti biasa, masalah utama calon-calon sarjana Sekolah Sains Sosial ialah kelemahan yang sangat ketara dari segi:

• Memilih sorotan literatur dan menghubungkannya dengan konteks kajian
• Memahami pendekatan teori dan aplikasinya dalam kajian akademik
• Menjalin perkaitan di antara isu kajian, kerangka teori dan metodologi

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sdri. Suriati

Para Hadirin

Sdri. Sumarni

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mesej Timbalan Dekan Penyelidikan & Inovasi

Pertemuan saya dengan para pelajar sarjana SSS mendapati bahawa majoriti (bahkan, boleh dikata semua!) tidak memahami konteks aplikasi teori dalam penyelidikan. Malah, sesetengah mereka tidak pun memahami sebarang teori (atau, apa yang dirujuk sebagai kerangka teoritis).

Puncanya? Salah satu, terlalu sedikit (bahkan hampir tiada) bahan-bahan akademik berorientasikan wacana epistemologi yang ditulis dalam Bahasa Melayu. Justeru, para pensyarah SSS yang mempunyai sebarang bahan berbentuk ‘apliksi teori tulen’ (atau hampir tulen) yang menggunakan media Bahasa Melayu — mohon agar dapat dikongsi bersama para pelajar sarjana SSS.

Buat permulaan, saya ingin berkongsi sebuah kertaskerja yang saya bentangkan dalam Persidangan Geografi Kebangsaan 2001 di Universiti Malaya — sila klik sini. Ia sebuah wacana epistemologi khusus untuk disiplin Geografi, tetapi saya fikir relevan untuk semua bidang Sains Sosial (sebagai rujukan umum).

Calon-calon sarjana SSS juga diminta merujuk dan mengambil inisiatif yang wajar terhadap teguran-teguran dan cadangan-cadangan yang telah diberi oleh para pensyarah berhubung pembentangan proposal penyelidikan. Sila klik sini untuk membaca komen-komen para pensyarah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: