Ilham Penyelidikan II

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Prof. Madya Dr. Balakrishnan Parasuraman (Program Hubungan Industri) memenangi dua pingat dalam PEREKA 2008, iaitu Pingat Emas dan Pingat Perak. Berbicara tentang hal-ehwal penyelidikan, kata beliau: “….kajian ini bermula dengan satu idea baru berdasarkan sorotan literatur, seterusnya dalam proses pembentukan teori/model, diuji di tempat kerja (syarikat Pos) dengan menggunakan kaedah kualitatif kajian kes, dibentangkan di seminar antarabangsa, diterbitkan dalam jurnal (high impact) dan akhirnya idea atau model yang dibentuk dalam kajian ini menjadi rujukan…“.

Klik sini untuk selanjutnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: