Buku

Buku-buku yang ditandakan ‘stok masih ada’ boleh dibeli di Pejabat Am Sekolah Sains Sosial. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi: Dr. Ramzah Dambul (088-32000 samb. 1779 @ email: rdambul at gmail.com).

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Dialog Sains Sosial (Dialogue in Social Science)

Sulaiman M. Yassin & Inon Shaharuddin Abd Rahman
Universiti Malaysia Sabah (1995)
RM20 (Ada dalam stok)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Globalisasi: Beberapa Pendekatan Sains Sosial

Rosazman Hussin, Balakrishnan Parasuraman, Paul Porodong, Asmady Idris & Dullah Mulok
Universiti Malaysia Sabah (2000)
RM20 (Ada dalam stok)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Panduan Latihan Ilmiah

Suriani Suratman & Rosazman Hussin
Universiti Malaysia Sabah (2001, Edisi Ke-2)
RM8 (Ada dalam stok)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Panduan Latihan Praktikum

Ahmad Fuad Muhammad & Balakrishnan Parasuraman

Universiti Malaysia Sabah (2001, Edisi Ke-2)
RM8 (Ada dalam stok)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Akulturasi Imigran Filipina: Generasi Pertama dan Kedua di Sabah

Halina Sendera Mohd Yakin
Universiti Malaysia Sabah (2003)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Pembangunan Perumahan Kos Rendah di Sabah: Satu Penilaian Awal
Ubong Imang

Universiti Malaysia Sabah (2004)
RM11 (Ada dalam stok)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Salib dalam Komuniti Pinggiran
Hasan Mat Nor
Universiti Malaysia Sabah (2001)
RM20 (Ada dalam stok)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sosiologi Organisasi Kompleks: Teori dan Perspektif
Rosazman Hussin & Dayang Suria Mulia
Universiti Malaysia Sabah (2002)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

State, Communities and Forests in Contemporary Borneo
Fadzilah Majid Cooke
The Australian National University (2006)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Villagers in Transition: Case Study from Sabah
Heiko Schulze & Suriani Suratman Universiti Malaysia Sabah (1999)
RM18 (Ada dalam stok)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Selected Papers on Music in Sabah
Jacqueline Pugh-Kitingan
Universiti Malaysia Sabah (2004)
RM47 (Ada dalam stok)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Amerika Syarikat: Satu Kuasa Hegemoni Dunia
Asmady Idris
Dewan Bahasa dan Pustaka (2000)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Politik Antarabangsa Asia Pasifik
Mohd Noor Yazid
Utusan Publication (2000)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Demokrasi Kepimpinan dan Keselamatan dalam Politik Malaysia
Ghazali Mayudin, Jamaie Hamil, Sity Daud & Zaini Othman
Universiti Kebangsaan Malaysia (2006)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hubungan Industri di Malaysia: Pendekatan dan Amalan
Balakrishnan Parasuraman
Dewan Bahasa dan Pustaka (2006)
RM10 (Ada dalam stok)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Malaysian Industrial Relations: A Critical Analysis
Balakrishnan Parasuraman
Pearson Prentice Hall (2004)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hubungan Industri & Pengurusan Sumber Manusia: Isu dan Cabaran
Balakrishnan Parasuraman
Pearson Prentice Hall (2003)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Isu-Isu Pekerjaan dalam Organisasi Industri dan Perindustrian
Rosazman Hussin & Balakrishnan Parasuraman
Universiti Malaysia Sabah (2001)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hubungan Industri dan Sumber Manusia: Isu dan Perspektif
Dzurizah Ibrahim, Balakrishnan Parasuraman & Rosazman Hussin
Universiti Malaysia Sabah (2000)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Penyalahgunaan Bahan Letupan dalam Industri Perikanan di Negeri Sabah
Ismail Ali
Universiti Malaysia Sabah (2006)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Arkeologi Maritim Malaysia
Bilcher Bala & Baszley Bee Basrah Bee
Universiti Malaysia Sabah (2002)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tapak & Kapal Karam Asia Tenggara 500 – 1900
Baszley Bee Basrah Bee
Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia (2003)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thalassocracy: A History of the Medieval Sultante of Brunei Darussalam
Bilcher Bala
Universiti Malaysia Sabah (2005)

RM30 (Ada dalam stok)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Revolusi Industri Pertama: Sejarah Permasalahan Sosioekonomi dan Politik
Qasim Ahmad
Universiti Malaysia Sabah (1999)
RM20 (Ada dalam stok)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Eropah Moden: Arus Sosiopolitik dan Pemerintahan
Qasim Ahmad
Dewan Bahasa dan Pustaka (2003: Edisi Ke-4)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Karya Sejarah: Pendekatan dan Persoalan
Qasim Ahmad
Dewan Bahasa dan Pustaka (2004: Edisi Ke-2)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Britain, Franco Spain and the Cold War, 1945-1950
Qasim Ahmad
AS Nordeen (1995: Edisi Ke-2)
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: